De natuur heeft te lijden onder de economische groei.

Door alle bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw,het maaien van de bermen en de uitbreiding        van de wegen en bebouwing!                      

Dit alles heeft als gevolg dat er minder wilde bloemen groeien,en dus ook veel minder voedsel is voor de bijen.

Vanaf 2019 is Sfeer van Willems zich ook gaan toeleggen op het houden van bijen.

 Sfeer van Willems biedt nu ook particulieren de mogelijkheid om iets bij te dragen aan het herstel van de bijen.

Door een bijenkast te plaatsen in uw tuin kunnen wij meer bijen gaan houden, waardoor de bijenpopulatie in stand blijft of groeit.

Voor het plaatsen van een bijenkast bij u in de tuin zijn de kosten op jaarbasis €.230.00

Dit is dan inclusief 4 potjes van uw eigen honing.

Sfeer van Willems groente- fruit pluktuin